Een toeristenvisum aanvragen

1- Vraag eerst een verklaring in het Engels bij uw de zorgverzekeraar. U zorgverzekeraar dient te verklaren dat medische kosten in Iran gedekt worden.

2- Ga eerst naar deze website E-visa

ABN-AMRO BANK

The Embassy of Iran

IBAN: NL91ABNA0883734397

1- Daarna maak €10,- extra over op de bovenstaande rekening en print het betaalbewijs uit. Dit bedrag is bedoeld voor het terugsturen van uw paspoorten per aangetekende post.

2- Doe uw paspoort, het aanmeldformulier, 1 pasfoto’s, verklaring van uw zorgverzekeraar en betaalbewijzen (visum en frankeerkosten terugsturen van paspoorten) en een lege envelop waar uw adres op vermeld staat in een envelop.

3- Stuur bovengenoemde bescheiden per aangetekende post naar

          The Embassy of I.R. of Iran

           Visa Section

           Duinweg 20, 2585 JX Den Haag

 

Binnen 7 tot 10 werkdagen ontvangt u uw paspoort en visum per aangetekende post retour.

Op de website van Iraanse ambassade kunt u de bovenstaande procedure in het Engels nalezen.

Voordelen

Via deze manier een visum aanvragen heeft een aantal voordelen:

– u bepaalt zelf wanneer u de aanvraag wilt indienen;

– u wordt direct per email in het bezit gesteld van een e-visum (elektronisch visum);

– u hoeft niet naar de ambassade;

– u bent niet afhankelijk van een tussenpersoon. Een tussenpersoon die namens u een visum aanvraagt, berekent altijd administratiekosten plus de winst aan u door;

– u bent minder kosten kwijt.